Konkurs Schleich Dzikie Zwierzęta

 

Ogólne zasady konkursu

 1. Termin konkursu od 07.11.2016 do 10.01.2017.
 2. Akcja ma zasięg ogólnopolski. Lista sklepów biorących udział w konkursie zamieszczona jest na stronie internetowej www.konkursschleich.pl.
 3. Szczegółowe zasady konkursu są opisane w regulaminie, który jest zamieszczony na stronie www.konkursschleich.pl.
 4. Poniżej najważniejsze założenia konkursu, który składa się z dwóch etapów:
 5. a) Etap I „ Kolekcjonowanie” – promocja dla konsumenta w sklepach.

 

Każdy Uczestnik może dokonać zakupu Figurki Schleich z kategorii „dzikie zwierzęta”
za 1 grosz przy czym możliwość zakupienia Figurki Schleich w promocyjnej cenie jest uzależniona od liczby uzyskanych na Kuponie przez Uczestnika Pieczątek. Aby otrzymać pieczątkę należy dokonać zakupu za min. 15 złotych produktów marki Schleich. Szczegółowa Lista Figurek Schleich z kategorii „dzikie zwierzęta”, jakie Uczestnik może otrzymać, znajduje się w sklepach biorących udział w konkursie oraz na stronie internetowej www.konkursschleich.pl, załącznik nr 3 do regulaminu. W zależności od liczby zebranych pieczątek Uczestnik może zakupić figurki za 1 gr z następujących grup:

 

 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy zielonej, z kategorii „dzikie zwierzęta” – za 5 pieczątek,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy czerwonej, z kategorii „dzikie zwierzęta” – za 7 pieczątek,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy żółtej, z kategorii „dzikie zwierzęta” – za 9 pieczątek,
 • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy: szarej, brązowej, czerwonej, żółtej lub 2 figurki z kategorii zielonej, z kategorii „dzikie zwierzęta” – za 10 pieczątek.

 

Figurkę można odebrać w dowolnie wybranym sklepie, z listy sklepów biorących udział w konkursie, przy czym konsument musi dokonać min. Jednego zakupu za kwotę 15 zł, produktów Schleich w sklepie, w którym będzie chciał kupić figurkę za 1 gr. Przy zakupie figurki za 1 gr Uczestnik zostawia ulotkę z pieczątkami oraz kopię dokumentów zakupu produktów Schleich (z okresu trwania konkursu) w sklepie, w którym dokonuje transakcji. Dodatkowo uczestnik potwierdza odebranie figurki za 1 gr na formularzu znajdującym w sklepie.

 

Warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie konkursu jest przesłanie przez Uczestnika kopii dowodów zakupu, produktów Schleich na łączną kwotę minimum 300 zł, dokonanych w sklepach biorących udział w konkursie (pełna lista dostępna na stronie www.konkursschleich.pl) oraz wypełnionego „Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w konkursie”, załącznik nr 2 do regulaminu, w terminie od 07.11.2016 do 10.01.2017. Kserokopie oraz oświadczenie muszą zostać przesłane do siedziby TM Toys najpóźniej do 10.01.2017 (liczy się data stempla pocztowego), jeżeli klient wygra jedną z nagród z drugiego etapu ale nie spełni warunków formalnych, nie otrzyma nagrody. Szczegóły w regulaminie dostępnym na stronie internetowej www.konkursschleich.pl

Uczestnik jest zobowiązany do wykonania kserokopii dokumentów zakupu we własnym zakresie.

 

 1. b) Etap II Konkursu „Batalia o nagrody”, odbędzie się w dniach od 5.12.2016 do 10.01.2017. Konsument zamieszcza zdjęcie swojej kolekcji Schleich na specjalnie przygotowanej stronie internetowej www.konkursschleich.pl, temat: „Pokaż swoją kolekcję Schleich w najciekawszy sposób”. Konsument rejestruje się w serwisie www.konkursschleich.pl, za pomocą opcji zarejestruj się lub konta na serwisach internetowych www.facebook.pl albo www.nk.pl. W tym celu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, Nicku oraz adresu mailowego.

 

Od 05.12.2016 do 10.01.2017 (godzina 2359). będzie można głosować na zdjęcia zamieszczone w Internecie, przy czym oddanie jednego głosu przez jednego Uczestnika Konkursu lub osobę zarejestrowaną w Serwisie jest możliwe nie częściej niż 1 raz na dobę. 

 1. d) W dniu 17.01.2017 Komisja Konkursowa spośród wszystkich zamieszonych na serwisie zdjęć (w tym etapie nie jest brana pod uwagę liczba głosów) wybierze 3 zwycięskie najciekawsze prace.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni od zakończenia Konkursu na konkursschleich.pl oraz www.facebook.com/tmtoys, a nagrodami w konkursie są:

 

 • Dla Uczestnika, który zdobędzie pierwsze miejsce: tygodniowa wycieczka dla 4 osób do Hiszpanii Fuertaventura + zwiedzanie Palmitos Park
 • Dla Uczestnika, który zdobędzie drugie miejsce: dwudniowa wycieczka dla 4 osób do Parku Safari Borysew
 • Dla Uczestnika, który zdobędzie trzecie miejsce: dwudniowa wycieczka dla 4 osób do Rezerwatu Pokazowego Żubrów w Białowieży
 • Pozostałe 100 osób, które zdobyły największą liczbę głosów oraz  które spełnią warunki drugiego etapu promocji, otrzymają nagrody pocieszenia – zestawy Schleich

 

 1. Wszystkie zgłoszenia (kserokopie dowodu zakupu oraz oświadczenie) należy przesyłać na adres Organizatora tj. TM Toys Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa - z dopiskiem „Konkurs Schleich”.