O firmie

CzasZabawy.pl jest własnością firmy GRÓL Edyta Sioch z siedzibą pod adresem: ul.Poznańska 1a 61-160 Czapury działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod nr 14227/98/S, REGON 631197043, NIP 778-122-15-43.

Szczegółowe dane związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

NAZWA FIRMY:

GRÓL Edyta Sioch

ADRES SIEDZIBY:

61-160 Czapury, ul.Poznańska 1a

TELEFON:

0601 425 759

E-MAIL:

[email protected]

NIP:

778-122-15-43

REGON:

631197043

BANK:

mBank

NR KONTA:

30 1140 2004 0000 3202 4755 4201