Reklamacje

W razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową w zależności od rodzaju uszkodzenia proces zgłoszenia i przebiegu reklamacji wygląda następująco:

 

1) W przypadku gdy w otrzymanym produkcie brakowało któregoś elementu lub był on uszkodzony - należy mailowo nadesłać zgłoszenie, zawierające oznaczenie według instrukcji brakującego lub uszkodzonego elementu oraz dane osoby reklamującej i numer zamówienia

Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji, zostanie ono przesłane za naszym pośrednictwem do producenta, a brakujący element zostanie do klienta dosłany.

2) W przypadku gdy usterka czy uszkodzenie powstało w trakcie użytkowania (nie z winy użytkownika) prosimy o zgłoszenie mailowe wraz z opisem usterki ( ewentualne zdjęcia ). Po zapoznaniu się z problemem poinformujemy o dalszym sposobie działania w sprawie reklamacji.

 

Przed zgłoszeniem towaru prosimy o sprawdzenie wszystkich baterii gdyż najczęstszą przyczyną reklamacji jest ich zużycie!

Do wysłanego towaru należy dołączyć :

                    - dowodu zakupu

                    - wydrukowany i czytelnie wypełniony formularz reklamacji ( pobierz plik ) lub pisemne oświadczenie zawierające imię i nazwisko, adres i telefon, numer zamówienia oraz dokładny opis wady

 

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji ( np. uszkodzenie mechaniczne powstałe z winy użytkownika czy niesprawność spowodowana zużyciem baterii) towar zostanie odesłany do nadawcy na jego koszt.