Konkurs Schleich „Kolekcjonuj, baw się i poznawaj"

 

Ogólne zasady konkursu

 1. Termin konkursu od 04.09.2017 do 31.10.2017.
 2. Akcja ma zasięg ogólnopolski. Lista sklepów biorących udział w konkursie zamieszczona jest na stronie internetowej www.konkursschleich.pl.
 3. Szczegółowe zasady konkursu są opisane w regulaminie, który jest zamieszczony na stronie www.konkursschleich.pl.
 4. Poniżej najważniejsze założenia konkursu, który składa się z dwóch etapów:

  a) Etap I „ Kolekcjonowanie” – promocja dla konsumenta w sklepach.
    Za każde wydane 15zł konsument otrzymuje pieczątkę sklepu na specjalnie przygotowanym kuponie. Konsument otrzyma kupon przy pierwszym zakupie. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej figurki Schleich w promocyjnej cenie (1 grosz) w zależności od liczby uzyskanych na Kuponie pieczątek.:

 

     • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy zielonej – za 5 pieczątek,
     • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy czerwonej – za 7 pieczątek,
     • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy żółtej – za 9 pieczątek,
     • jedna dowolna Figurka Schleich z grupy: szarej, brązowej, czerwonej, żółtej lub 2 figurki z kategorii zielonej – za 10 pieczątek.

Figurkę można odebrać w dowolnie wybranym sklepie, z listy sklepów biorących udział w konkursie, przy czym konsument musi dokonać min. Jednego zakupu za kwotę 15 zł, produktów Schleich w sklepie, w którym będzie chciał kupić figurkę za 1 gr. Przy zakupie figurki za 1 gr Uczestnik zostawia Kupon z pieczątkami oraz kopię dokumentów zakupu produktów Schleich (z okresu trwania konkursu) w sklepie, w którym dokonuje transakcji. Dodatkowo uczestnik potwierdza odebranie figurki za 1 gr na formularzu znajdującym w sklepie.

W przypadku sklepów internetowych, żeby Uczestnik mógł dokonać zakupu za 1 gr wybranej figurki marki Schleich musi jednorazowego zakupić produkty Schleich za min 75 zł. Sklep internetowy zobowiązany jest do wysłania ulotki z pieczątkami przy każdorazowym zakupie powyżej 15 zł, a jeżeli konsument kupuje produkt za 1 gr to sprzedawca musi zapisać informację na ulotce „Wydano” i złożyć podpis. Jeżeli Uczestnik nie dokonuje zakupu za 1 gr, z dostawą towaru otrzyma wypełniony kupon, oraz jest uprawniony do uzupełnienia kuponu, dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym zgodnie z zasadami konkursu

b) Etap II Konkursu „Batalia o nagrody”, odbędzie się w dniach od 1.10.2017 do 31.10.2017. Konsument rejestruje się w serwisie www.konkursschleich.pl oraz zamieszcza tem zdjęcie swojej kolekcji Schleich , temat: „Pokaż swoją kolekcję Schleich w najciekawszy sposób”. Warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie konkursu jest przesłanie przez Uczestnika kopii dowodów zakupu, produktów Schleich na łączną kwotę minimum 300 zł, dokonanych w sklepach biorących udział w konkursie (pełna lista dostępna na stronie www.konkursschleich.pl) oraz wypełnionego „Oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do nagrodzonej pracy w konkursie”, załącznik nr 2 do regulaminu. Kserokopie oraz oświadczenie muszą zostać przesłane do siedziby TM Toys najpóźniej do 10.11.2017 (liczy się data stempla pocztowego). Jeżeli klient wygra jedną z nagród z drugiego etapu ale nie spełni warunków formalnych, nie otrzyma nagrody.

Głosy na zdjęcia zamieszczone na stronie www.konkursschleich.pl można oddawać w terminie od 01.10.2017 do 31.10.2017 ( godzina 23:59). Oddanie głosu w serwisie jest możliwe nie częściej niż raz na dobę.

W dniu 10.11.2017 Komisja konkursowa spośród wszystkich zamieszczonych w serwisie zdjęć wybierze 3 najciekawsze prace. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14 dni od zakończenia Konkursu na konkursschleich.pl oraz www.facebook.com/schleich, a nagrodami w konkursie są:

 

   • I miejsce Nagroda Główna - rodzinna wycieczka do Afryki, pełne wrażeń safari, zwiedzanie parków narodowych
   • II miejsce - weekendowa, rodzinna wycieczka do zoo w Berlinie
   • III miejsce - weekendowa, rodzinna wycieczka do zoo we Wrocławiu
   • Pozostałe 100 osób, które zdobyły największą liczbę głosów oraz które spełnią warunki drugiego etapu promocji, otrzymają nagrody pocieszenia – Zestawy Schleich

 

   Wszystkie zgłoszenia (kserokopie dowodu zakupu oraz oświadczenie) należy przesyłać na adres Organizatora tj.

 

  TM Toys Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa - z dopiskiem „Konkurs Schleich”.